blog

Do kdy podat daňové přiznání?

FND finance 28.02.2023

Do kdy podat daňové přiznání?

Nastala doba, kdy spousta živnostníků, podnikatelů, firem ale i fyzických osob řeší každoročního strašáka. Daňové přiznání. Strašáka ne z důvodu snahy krátit daně, ale kvůli byrokracii a tomu, aby se vše odevzdalo včas a správně. Letos se k tomu nově připojila povinnost podávat daňové přiznání elektronicky pro živnostníky, kterým byla automaticky zřízena datová schránka. Pojďme se tedy společně odívat na to kdo a do kdy má daňové přiznání podávat.

Kdo podává daňové přiznání

Přiznání k dani z příjmu za předešlý rok musí podat velká většina živnostníků a podnikatelů. V některých případech to čeká i zaměstnance nebo studenty s více brigádami.

Živnostníci a podnikatelé musejí přiznání podávat v případě, že jejich roční příjmy přesáhly 50 tisíc korun. Tento limit se od letoška zvedl z původních 15 tisíc korun. Přiznání je nutné podat i v případě, že se ocitnou v daňové ztrátě.

Daňové přiznání musejí podat i OSVČ včetně živnostníků, které byly pro rok 2022 přihlášeny k paušální dani, ale jejichž příjmy ze samostatné činnosti za tento rok nakonec přesáhly milion korun. Jestliže příjmy milion korun nepřesáhnou, daňové přiznání se v režimu paušální daně podávat nemusí. Lidem, kteří se přihlásili či přihlásí k placení paušální daně letos, se zmíněný limit může příští rok zvednout až na dva miliony. Místo jednotného paušálu jsou nově na výběr tři pásma, s různě vysokou měsíční platbou.

Zaměstnanci musejí přiznání podat v případě, že si kromě základních příjmů ze zaměstnání u zaměstnavatele přivydělají více než 20 tisíc korun za rok. Tato částka se letos taktéž zvýšila, z původních šesti tisíc korun. Do zmíněného limitu se nezapočítávají příjmy, které jsou od daně osvobozeny, a příjmy, u kterých se vybírá srážková daň.

Studenti a důchodci musejí přiznání podat, když během jednoho měsíce pracovali pro více zaměstnavatelů a z příjmů jim byla odvedena zálohová daň.

Co je také nového od ledna 2023

Základní sleva na poplatníka za zdaňovací období roku 2022 se zvýšila na částku 30 840 korun. Sleva na manžela či manželku zůstala stejná, tedy 24 840 korun za rok, s možností uplatnit ji, když partnerovy příjmy nepřesáhly 68 tisíc korun.

V lednu stát začal povinně zřizovat datové schránky všem podnikatelům, živnostníkům, společenstvím vlastníků a dalším subjektům. Vzhledem k velkému množství to bude trvat až do března. Každý, komu stát zřídí datovou schránku dříve, než podal daňové přiznání, bude už muset podání učinit elektronicky.

Do kdy daňové přiznání podat

Rozhodné datum pro podání přiznání se liší podle toho, zda dotyčný podá přiznání na papíře či elektronicky nebo zda případně využije daňového poradce.

Poslední termín pro papírové podání daňového přiznání za rok 2022 je 3. dubna 2023. Obvyklé poslední datum bývá 1. dubna, ale protože letos připadá na sobotu, termín se posouvá na následující pondělí. Nutné je přitom stihnout úřední hodiny podatelny příslušného finančního úřadu.

V zaslání papírového daňového přiznání poštou se jako rozhodný termín bere datum podání na poště. Stačí tedy stihnout formulář a potřebné přílohy na poště podat do jejích zavíracích hodin 3. dubna 2023.

Na elektronické podání je o měsíc více času, dokumenty stačí on-line odeslat nejpozději ve středu 2. května 2023, a to do konce dne, tedy do 23:59 hodin. Elektronické podání není nutné nikde předem hlásit.

Jestliže vám s přiznáním pomáhá daňový poradce, termín pro podání se posouvá až na pondělí 3. července 2023. Běžný termín 1. července totiž také připadá na sobotu a rozhodným datem se tedy stává následující pondělí.

Do kdy zaplatit daň

Případný nedoplatek na dani z příjmů je nutné uhradit nejpozději v den, který platí i pro nejzazší odevzdání daňového přiznání. Platí tedy stejné termíny jako u daňového přiznání podle toho, jakým způsobem ho podáváte. Za den platby se přitom považuje ten, v němž peníze přijdou na účet finančního úřadu nebo je poplatník uhradí na pokladně.

Kde a jak podat na papíře

Papírový formulář s potřebnými přílohami se odesílá poštou nebo odevzdává osobně na podatelně finančního úřadu, pod který člověk spadá. Rozhoduje místo trvalého bydliště, u právnických osob jejich sídlo. Není tedy možné si vybrat jakýkoliv finanční úřad.

Praktické je přitom přinést dvě vyhotovení a na jednu kopii určenou do vlastního archivu si nechat potvrdit doručení. Nezapomeňte přiložit i potvrzení o slevách, které chcete uplatnit. V případě slevy na děti bude potřeba i čestné prohlášení druhého z rodičů, že tuto slevu neuplatňuje.

Tiskopis je možné získat na kterémkoliv finančním úřadě, nebo si ho stáhnout na webu Finanční správy. Na obou místech bývají k dispozici i pokyny k vyplnění. Možné je také odevzdat formulář vytištěný například z interaktivní excelové tabulky či on-line aplikace, který odpovídá aktuálním požadavkům.

Jak podat přiznání on-line

Variant pro on-line podání daňového přiznání je více. Kteroukoliv z nich přitom může využít i ten, komu stát nově automaticky zřídil datovou schránku. Zřízení datové schránky sice podmiňuje odevzdání daňového přiznání elektronicky, ale nemusí to být nutně přes datovou schránku.

Nejčastější cestou bude portál Moje daně. K dispozici jsou zde elektronické formuláře, které lze vyplnit on-line podle návodného komentáře. Odtud je pak možné daňové přiznání podat přímo, nebo si je lze přeposlat do datové schránky.

Právě datová schránka je druhá možnost. Daňové přiznání přes ni lze poslat na finanční úřad formou takzvaného XML souboru. Ten se dá vytvořit pomocí výše zmíněné aplikace na portálu Moje daně nebo v nějakém účetním či ekonomickém softwaru. Možné jsou i další kombinace postupů, Seznam Zprávy o elektronickém podání daňového přiznání v nejbližších dnech přinesou podrobný článek.

Kdy podat přehledy v roce 2023

Přehled o příjmech a výdajích na správu sociálního zabezpečení a přehled o výši daňového základu na zdravotní pojišťovnu musejí živnostníci a další OSVČ odevzdat do 30 dnů od podání daňového přiznání. Nejzazší termíny:

u papírového daňového přiznání: 2. května správa sociálního zabezpečení, 3. května zdravotní pojišťovna,

u elektronického podání: 1. června správa sociálního zabezpečení, 2. června zdravotní pojišťovna,

u podání přes daňového poradce1. srpna správa sociálního zabezpečení, 3. srpna zdravotní pojišťovna.

Autor: FND Finance s.r.o.

Zdroj: Seznam zprávy

Nachytřete se

Nové články

benefits backgound
NEZÁVISLOST

NEZÁVISLOST

Neplatí nás žádný banka. Hledáme nejvýhodnější řešení.


A vy vyděláte

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Vše na jednom místě - od hypoték a úvěrů po pojistky.


Pro vaše pohodlí

VÝHODNOST

VÝHODNOST

Ať se dohodneme nebo ne, za naše služby nic neplatíte.


A to se vyplatí

RYCHLOST

RYCHLOST

Neobíhejte banky pro nejlepší nabídku. To za vás uděláme my.


Pro nejlepší podmínky

KOMPETENTNOST

KOMPETENTNOST

Starají se o vás zkušení důvěrníci, na které se můžete spolehnout.


Pro klid v duši