Více informací

Rozumné investování

Rozumné investování

Zhodnocení finančních prostředků a investování

Máte volné finanční prostředky, chtěli byste pravidelně investovat, nebo jen ochránit své finance před inflací? Poradíme vám, jak investovat rozumně.

Představení programu

Co nabízíme?

Co nabízíme?

Potřebujete k tomu pouze vlastní finanční prostředky, nebo možnost odkládat měsíčně peníze bokem.

Investovat můžete jednorázově - pokud máte volné finanční prostředky a přejete si je zhodnotit, nebo můžete investovat pravidelně - dlouhodobě, měsíčně.

Pro každé vaše rozhodnutí nebo možnosti dokážeme poradit tu pravou investici, abyste ochránili své finance před inflací a získali i slušný výnos.

Co umíme?

INVESTICE DO DLUHOPISŮ

Dluhopis je cenný papír vyjadřující závazek emitenta (dlužníka) vůči věřiteli (investorovi). Věřitel kupuje za své peněžní prostředky dluhopis vydaný emitentem. Povinnost emitenta spočívá ve splacení dlužné částky věřiteli, u kupónových dluhopisů také průběžně platit úroky.

Dluhopis patří společně s akciemi mezi nejvíce frekventované cenné papíry. Cílem emitenta (např. společnosti či státu) je získání kapitálu pro financování své činnosti. Dá se říci, že pro emitenta dluhopisu se jedná o alternativu k bankovnímu úvěru.

Dluhopisy se vydávají na různě dlouhý investiční horizont a podle toho se také určuje výše výnosů z úroků.

Výnosy z dluhopisů se mohou vyplácet jednou ročně při výročí uzavření smlouvy, nebo také pravidelně na měsíční bázi.

INVESTICE DO FONDŮ

Když jste v investicích nováček, je pro vás vhodné řešení právě fondové investování. V rámci investičního portfolia jsou zahrnuty různé druhy fondů tak, aby dosáhly slibovaného výnosu.

V rámci investičních fondů je mnoho možností - nemovitostní fondy, akciové fondy, zastřešené fondy - s garantovaným výnosem, indexové fondy.

Rádi pro vás najdeme ideální kombinaci investic právě pro vaše možnosti.

TERMÍNOVANÉ VKLADY

Investice na termínovaný vklad slouží ke garantovanému zúročení vložených finančních prostředků.

Jedná se o typ spořícího účtu, kdy si klient tento termínovaný vklad sjednává na předem danou dobu a s pevnou úrokovou sazbou po celé období trvání vkladu.

V rámci našeho portfolia dokážeme nabídnout termínované vklady již od 1 roku až po dobu několika let.

INVESTICE DO DRAHÝCH KOVŮ - ZLATO / STŘÍBRO

Další možností investování je investice do drahých kovů. V rámci našich možností nabízíme nákup zlatých nebo stříbrných slitků.

Jednorázová investice - nákup slitků ze zlata i stříbra. Pokud máte volné finanční prostředky, máte možnost nakoupit předem připravené slitky různých gramáží. Slitky začínají již od 1 g, ale můžete zakoupit i 1000 g. Různá velikost slitků také ovlivňuje výslednou cenu za 1 g drahého kovu.

Pravidelné investování - u drahých kovů, zejména u zlata, je také možnost pravidelného investování, formou takzvaného zlatého spoření. Investor nakupuje pravidelně, většinou každý měsíc za předem určenou částku zlaté slitky - například za 2.000 Kč měsíčně. Spoření je nastaveno na cílovou částku investice.

Doplníme ještě, že u zlata se neplatí DPH ani daň z příjmu, stříbro od těchto povinností osvobozeno není.

Proč jít do toho? Protože...

  • Ochráníte své finance před inflací
  • Investiční horizont si nastavujete sami
  • Zhodnotíte finanční prostředky
  • Si spoříte na budoucí časy

Finanční služby pod jednou střechou