01

KDE VEZMETE PENÍZE, KTERÉ MI MŮŽETE PŘISPÍVAT?

Odpověď je jednoduchá. Využíváme kombinace našich firemních projektů, kterými jsou zejména finance, stavby, auta a developerské projekty. K tomu pracujeme s dalšími finančními nástroji a rovněž s vlastním ziskem, kterého jsme ochotni se částečně vzdát. Tedy se ziskem za svoji odvedenou práci, který by si jiná firma ponechala pouze pro sebe. V tom je rozdíl mezi námi a konkurencí.

02

JAKOU MÁM ZÁRUKU, ŽE MI BUDETE OPRAVDU PŘISPÍVAT PO CELOU DOBU HYPOTÉKY?

Všechny příspěvky, o kterých se klient dočte na našem webu, garantujeme smluvně, na základě právně podchycených dokumentů. I kdybychom tyto příspěvky smluvně negarantovali, můžeme s čistým svědomím říct, že vše, co slibujeme, je a bude dodrženo. Jsme Firma na důvěru, z čehož vyplývá, že naplněná důvěra našich klientů je hlavním smyslem naší práce. Chceme s klienty budovat dlouhodobé a kvalitní vztahy.

03

HYPOTÉKY VYŘIZUJETE V BANKÁCH?

Ano, samozřejmě. Hypotéky pro naše klienty jsou vyřizovány naprosto legálně v bankách, na základě oprávnění udělované Českou národní bankou, bez kterého nelze hypotéky a úvěry zprostředkovávat. Máme navázanou spolupráci se všemi největšími a nejznámějšími bankami a stavebními spořitelnami na českém finančním trhu. Konkrétně je těchto bankovních ústavů 18. 

04

INVESTIČNÍ NEMOVITOST JE OPRAVDU PO CELOU DOBU JEN MOJE? 

Firma na důvěru nemá na nemovitosti, kterou klientovi postaví, žádný vlastnický podíl. Ze zákona to ani jinak nelze. Klient, který si na sebe vyřídí hypotéku na výstavbu rodinného domu, musí být zároveň vlastníkem nemovitosti. My klientovi pouze pomáháme splácet. Nenárokujeme si žádný vlastnický podíl ani v případě, že se hypotéka přiblíží ke svému splacení.